Main Index: Hebrew Transliteration

 

Habakkuk 1

[1] [2] [3]

1:1 hms` `sr xzh xbqvq hnby`.

1:2 jd-`nh yhvh svjty vl` tsmj `zjq `lyk xm$ vl` tvsyj.

1:3 lmh tr`ny `vn vjml tby+ vsd vxm$ lngdy vyhy ryb vmdvn ys`.

1:4 jl-kn tpvg tvrh vl`-y&` ln&x msp+ ky rsj mktyr `t-h&dyq jl-kn y&` msp+ mjql.

1:5 r`v bgvym vhby+v vhtmhv tmhv ky-pjl pjl bymykm l` t`mynv ky y$pr.

1:6 ky-hnny mqym `t-hksdym hgvy hmr vhnmhr hhvlk lmrxby-`r& lrst msknvt l`-lv.

1:7 `ym vnvr` hv` mmnv msp+v vs`tv y&`.

1:8 vqlv mnmrym $v$yv vxdv mz`by jrb vpsv prsyv vprsyv mrxvq yb`v yjpv knsr xs l`kvl.

1:9 klh lxm$ ybv` mgmt pnyhm qdymh vy`$p kxvl sby.

1:10 vhv` bmlkym ytql$ vrznym msxq lv hv` lkl-mb&r ysxq vy&br jpr vylkdh.

1:11 `z xlp rvx vyjbr v`sm zv kxv l`lhv.

1:12 hlv` `th mqdm yhvh `lhy qdsy l` nmvt yhvh lmsp+ smtv v&vr lhvkyx y$dtv.

1:13 +hvr jynym mr`vt rj vhby+ `l-jml l` tvkl lmh tby+ bvgdym txrys bblj rsj &dyq mmnv.

1:14 vtjsh `dm kdgy hym krms l`-msl bv.

1:15 klh bxkh hjlh ygrhv bxrmv vy`$phv bmkmrtv jl-kn ysmx vygyl.

1:16 jl-kn yzbx lxrmv vyq+r lmkmrtv ky bhmh smn xlqv vm`klv br`h.

1:17 hjl kn yryq xrmv vtmyd lhrg gvym l` yxmvl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase