Index: Greek New Testament

 

Revelation 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1:1 apokalupsis iêsou christou ên edôken autô o theos deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei kai esêmanen aposteilas dia tou aggelou autou tô doulô autou iôannê

1:2 os b=emarturêse ats=emarturêsen ton logon tou theou kai tên marturian iêsou christou osa b=eide ts=te ats=eiden

1:3 makarios o anaginôskôn kai oi akouontes tous logous tês prophêteias kai têrountes ta en autê gegrammena o gar kairos eggus

1:4 iôannês tais epta ekklêsiais tais en tê asia charis umin kai eirênê apo b=theou ts=tou o ôn kai o ên kai o erchomenos kai apo tôn epta pneumatôn a b=[estin] ts=estin enôpion tou thronou autou

1:5 kai apo iêsou christou o martus o pistos o prôtotokos ts=ek tôn nekrôn kai o archôn tôn basileôn tês gês tô ab=agapônti ts=agapêsanti êmas kai a=lusanti tsb=lousanti êmas a=ek tsb=apo tôn amartiôn êmôn en tô aimati autou

1:6 kai epoiêsen êmas ab=basileian ts=basileis ts=kai iereis tô theô kai patri autou autô ê doxa kai to kratos eis tous aiônas a=[tôn tsb=tôn a=aiônôn] tsb=aiônôn amên

1:7 idou erchetai meta tôn nephelôn kai opsetai auton pas ophthalmos kai oitines auton exekentêsan kai kopsontai ep auton pasai ai phulai tês gês nai amên

1:8 egô eimi to ab=alpha ts=a kai to ô ts=archê ts=kai ts=telos legei ts=o kurios ab=o ab=theos o ôn kai o ên kai o erchomenos o pantokratôr

1:9 egô iôannês o ts=kai adelphos umôn kai b=koinônos ats=sugkoinônos en tê thlipsei kai ts=en ts=tê basileia kai upomonê ab=en b=christô iêsou ts=christou egenomên en tê nêsô tê kaloumenê patmô dia ton logon tou theou kai tsb=dia tên marturian iêsou tsb=chri

1:10 egenomên en pneumati en tê kuriakê êmera kai êkousa b=phônên opisô mou ats=phônên megalên ôs salpiggos

1:11 legousês ts=egô ts=eimi ts=to ts=a ts=kai ts=to ts=ô ts=o ts=prôtos ts=kai ts=o ts=eschatos ts=kai o blepeis grapson eis biblion kai pempson tais abs=epta ekklêsiais ts=tais ts=en ts=asia eis epheson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis thuateira kai

1:12 kai b=ekei epestrepsa blepein tên phônên êtis ab=elalei ts=elalêsen met emou kai epistrepsas eidon epta luchnias chrusas

1:13 kai en mesô tôn tsb=epta luchniôn omoion a=uion tsb=uiô anthrôpou endedumenon podêrê kai periezôsmenon pros tois mastois zônên a=chrusan tsb=chrusên

1:14 ê de kephalê autou kai ai triches leukai ab=ôs ts=ôsei erion leukon ôs chiôn kai oi ophthalmoi autou ôs phlox puros

1:15 kai oi podes autou omoioi chalkolibanô ôs en kaminô a=pepurômenês tsb=pepurômenoi kai ê phônê autou ôs phônê udatôn pollôn

1:16 kai echôn en tê dexia tsb=autou cheiri a=autou asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomenê kai ê opsis autou ôs o êlios phainei en tê dunamei autou

1:17 kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou ôs nekros kai a=ethêken b=ethêke ts=epethêken tên dexian autou ts=cheira ep eme legôn ts=moi mê phobou egô eimi o prôtos kai o eschatos

1:18 kai o zôn kai egenomên nekros kai idou zôn eimi eis tous aiônas tôn aiônôn tsb=amên kai echô tas kleis tou ab=thanatou ts=adou kai tou ab=adou ts=thanatou

1:19 grapson ab=oun a eides kai a b=eisi ats=eisin kai a mellei a=genesthai tsb=ginesthai meta tauta

1:20 to mustêrion tôn epta asterôn a=ous tsb=ôn eides epi tês dexias mou kai tas epta luchnias tas chrusas oi epta asteres aggeloi tôn epta ekklêsiôn b=eisi ats=eisin kai ai tsb=epta luchniai a=ai a=epta b=[as ts=as b=eides] ts=eides epta ekklêsiai b=eisi ats=

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase